ШКОЛАРИНА

Students At Table With Laptop And Books

Висина, начин, рокови, као и све узајамне обавезе, регулисане су посебним Правилником о школарини, као и Уговором који се закључује између школе и родитеља или старатеља, ако је ђак малолетан, у супротном уговор потписује сам ученик, треће лице или компанија и др.

– Редовно школовање/настава и пракса по програму, који је усвојен од стране Министарства/

А. Упис ……………………………………………………………… 50 ЕУ

Б. Школарина за сваку годину…………………………… 500 ЕУ –плаћање у 12 месечних рата

Ц.  Дипломски испит ……………………………………… 100  ЕУ

– Ванредно школовање, доквалификација и преквалификација

А. Упис……………………………………………………………… 50 ЕУ

Б. Полагање сваког испита………………………………..   30 ЕУ

В. Дипломски испит…………………………………………   100 ЕУ

Плаћање школарине се врши у динарској противвредности по средњем курсу на дан уплате, ако се плаћа одмах приликом уписа у целости добија се попуст од 10 %