ПРВА ПРИВАТНА СРЕДЊА ШКОЛА НА ЈУГУ СРБИЈЕ

Sredjena

Средња пословна школа „Трајковић“, лоцирана је у доњем делу Врања, МЗ „Два бреста“.

Школа је акредитована од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, на основу увиђаја административне, техничке и кадровске испуњености услова од стране Сектора за школске управе, стручно, педагошки надзор за средње образовање и васпитање број: 022-05-00032/2014-03.

Решење је издато дана 02.10.2014 . године у Београду, уз претходно полагање банчине гаранције, којом се обезбеђује пословање у складу са позитивним законским одредбама.

На основу Решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, регистрација школе је уписана у судски регистар, регистарски  уложак  број 5-301-00, код Привредног суда у Лесковцу, под бројем Фи 86/2014 дана 22.10.2014 год.

Дозвољен почетак рада школске2015/16 године.