ПРЕСТИЖНЕ СТИПЕНДИЈЕ

 

8Ученици који су завршили Осмогодишњу школу са постигнутим успехом изнад 85 поена , 5% од њих, рангирано по постигнутом успеху и року пријављивања добија стипендију, која нема трајни карактер.

Наиме, уколико стипендисти током школовања у овој средњој школи, већ после  првог полугођа, постигну лошији успех од ученика који немају стипендију губе право на стипендију а исту преузимају они ученици  који постижу бољи успех од њих.То указује на  наше настојање да већ у овом животном добу деце развијамо такмичарски дух .