ПОГОДНОСТИ:

college-students-awesome-1

Наши ученици имају бесплатно потребну литературу, осигурање и чланство у градску библиотеку „Бора Станковић“ Врање.

Пријава испита – Пријава испита се не наплацује, а број излазака на испит је неограничен. У једном месецу може да се пријави максимално 6 испита а у једној години статутарно је регулисано полагање испита у 10 месеци.

Обнова године – Обнова године се не наплацује. Наше је да омогућимо да научите, положите испите али и да вас усмеримо за наставак образовања и академског рада.

Обезбеђена пракса код успешних компанија а по потреби и менторски рад.

Поред редовних ученика , школу похађају и  ванредни ученици, а могуће је извршити преквалификацију и доквалификацију.

Тренутно ученици могу да бирају од образовних профила:

Економски техничар  и Финансијски администратор

Менаџмент школе ради на ширењу образовних профила, сагласно потребама привреде и друштва.