ПОЧЕО ЈЕ УПИС ЗА НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ

upis-u-skolu

Упис се обавља у складу са правилником школе.

За сада два  образовна профила

Економски техничар и  Финансијки администратор

Школа даје престижне стипендије

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС :

  • Извод из матичне књиге рођених
  • Попуњен образац пријаве за упис у средњу  школу
  • Сведочанство о завршеној основној школи
  • Сведочанства последња четири разреда основне школе

Уверење о положеном заавршном испиту

  • Лекарско уверење за упис у средњу школу
  • Дипломе о освојеним наградама