ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

Beautiful, young woman standing in the campus and smiling

 

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР И ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

Кроз ове образовне профиле ученици стичу знања и вештине, које им омогућавају:

– Успешно оснивање и самостално вођење малог бизниса

– Брзо и лако запошљавање

– Наставак образовања на економским, пословно – менаџерским и другим сродним студијама.

Средња пословна школа „Трајковић“, као прва приватна средња школа у Врању – једина јужно од  Ниша до Прешева. АКРЕДИТОВАНА ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, у подручју рада економија, право и администрација, бави се модерним образовањем младих кадрова кроз редовно школовање, врши преквалификацију свих кадрова који имају пословне потребе, доквалификацију ученика који су завршили трогодишњу средњу школу, упоредно редовно и ванредно школовање као и наставак започетог школовања у другим школама.