КОНТАКТ

СРЕДЊА ПОСЛОВНА ШКОЛА ТРАЈКОВИЋ – ВРАЊЕ

Ул. Филипа Филиповића број 28

Телефон: 017/413-586, 017/432278, Моб.тел. 063/107-22-43

Website:www.psstrajkovic.edu.rs

Email: vbs_vranje@yahoo.com